fredag 23 maj 2014

Jordberga expo 2014 med Maiken Stene, Linnea Carlsson och Nichlas Winmalm

"och här sover våra polska vänner"
"tidigt uppe är dubbel dag, ingen föda utan möda och flit är lyckans högra hand"
"du får inte säga att det är jag som sagt det"